Χαρούμενα και ασφαλή παιδιά στο Κέντρο Μελέτης "Smart Kid"

Χαρούμενα και ασφαλή παιδιά στο Κέντρο Μελέτης "Smart Kid"

Με χαρά σας ανακοινώνουμε ότι από την 9η Σεπτεμβρίου 2019 όλα τα παιδιά που βρίσκονται εντός του κέντρου μελέτης μας, πέρα από χαρούμενα, είναι και ασφαλισμένα με ειδική σύμβαση που έχει υπογράψει το Κέντρο Μελέτης μας με ασφαλιστική εταιρεία.