Μεταφορά Μαθητών

Μεταφορά Μαθητών

Κατόπιν συνεννόησης πραγματοποιείται μεταφορά των μαθητών από το σχολείο προς το Κέντρο Μελέτης μας.