Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Μαθητών με Μαθησιακές Ιδιαιτερότητες

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Μαθητών με Μαθησιακές Ιδιαιτερότητες

Στο Κέντρο Μελέτης Smart Kid αναλαμβάνουμε τον σχεδιασμό ενός κατάλληλου προγράμματος προσαρμοσμένου στις ανάγκες κάθε παιδιού με την βοήθεια ειδικών. Σκοπός μας είναι η έγκυρη παρέμβαση, η εκπαίδευση και η συμβουλευτική σε συνεργασία με λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές και παιδοψυχολόγο, ώστε να δημιουργούνται για κάθε παιδί οι προυποθέσεις για περαιτέρω ανάπτυξη και εξέλιξη σε γνωστικό και κοινωνικό επίπεδο.

Με την λογοθεραπεία μπορούμε να αντιμετωπίσουμε διαταραχές στην ομιλία και γλωσσικές διαταραχές. Με την εργοθεραπεία στοχεύουμε στην απλοποίηση καθημερινών δραστηριοτήτων και την αυτονόμηση κάθε παιδιού. Τέλος ο παιδοψυχολόγος μας θα αναλάβει να δείξει στα παιδιά τον τρόπο να κατανοούν και να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους.