Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Μαθητών με Μαθησιακές Ιδιαιτερότητες – Υπηρεσίες Ειδικής Αγωγής

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Μαθητών με Μαθησιακές Ιδιαιτερότητες – Υπηρεσίες Ειδικής Αγωγής

Στο Κέντρο Μελέτης Smart Kid αναλαμβάνουμε τον σχεδιασμό ενός κατάλληλου προγράμματος προσαρμοσμένου στις ανάγκες κάθε παιδιού. Σκοπός μας είναι η έγκυρη παρέμβαση, η εκπαίδευση και η συμβουλευτική ώστε να δημιουργούνται για κάθε παιδί οι προϋποθέσεις για περαιτέρω ανάπτυξη και εξέλιξη σε γνωστικό και κοινωνικό επίπεδο.

Με την ειδική αγωγή το παιδί μπαίνει και πάλι σε κατάσταση ετοιμότητας για να υποδεχτεί τις νέες γνώσεις. Μαθαίνει να αξιοποιεί στο έπακρο τα χαρίσματά του και το σχολείο από βάσανο γίνεται παιχνίδι!