Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Γυμνασίου

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Γυμνασίου

Μία από τις δυσκολότερες μεταβάσεις που κάνει ένα παιδί είναι αυτή από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο. Το Κέντρο Μελέτης μας φροντίζει να κάνει αυτή τη μετάβαση όσο το δυνατόν πιο ομαλή, προετοιμάζοντας τους μαθητές για το σχολείο, καλύπτοντας τα κενά που έχουν ενδεχομένως δημιουργηθεί και παρέχοντας ενισχυτική διδασκαλία στα κύρια μαθήματα, όπως Νεοελληνική Γλώσσα – Λογοτεχνία, Αρχαία Ελληνικά, Ιστορία, Μαθηματικά, Χημεία και Φυσική.