Ασφάλιση

Ασφάλιση

Κατά τη διάρκεια της παραμονής των παιδιών σας στον χώρο του Κέντρου Μελέτης μας, αυτά καλύπτονται από πρόγραμμα ασφάλειας για παν απευκταίο ενδεχόμενο.