Ενημέρωση για τη θερινή Προετοιμασία 2024

Ενημέρωση για τη θερινή Προετοιμασία 2024

Τα Θερινά μας Τμήματα θα ξεκινήσουν την Δευτέρα 17 Ιουνίου μετά το πέρας του σχολικού έτους.

Κατά τη διάρκεια των Θερινών Τμημάτων θα καλυφθούν τα όποια «κενά» μπορεί να υπάρχουν και θα παραδοθούν σημαντικά τμήματα της ύλης των σημαντικών μαθημάτων της επόμενης τάξης.

Στη διάρκεια των θερινών τμημάτων θα διδαχθούν  όλα τα απαραίτητα για την επόμενη τάξη στα κύρια μαθήματα και θα καλυφθούν όλα τα προϋπάρχοντα «κενά».

  • Ο διαγνωστικός έλεγχος για την ύπαρξη «κενών» στις γνώσεις εκάστου παιδιού, παρέχεται δωρεάν με την εγγραφή στα θερινά μας τμήματα.
  • Διδασκαλία προσαρμοσμένη στις ανάγκες του κάθε μαθητή και στις απαιτήσεις του σχολείου.
  • Παρέχονται δωρεάν αναλυτικές σημειώσεις για κάθε μάθημα.

Η εγγραφή στα θερινά μας τμήματα είναι κέρδος για όλους, όμως για τις παρακάτω κατηγορίες μαθητών κρίνεται απαραίτητη:

  • Μαθητές Ε’ Δημοτικού με «κενά»
  • Μαθητές ΣΤ’ Δημοτικού που θέλουν να προετοιμαστούν για την αλλαγή βαθμίδας και νοοτροπίας από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο.
  • Οι μαθητές Γυμνασίου που θέλουν να αριστεύσουν ή να βελτιώσουν πολύ τις αποδόσεις τους στην επόμενη χρονιά.
  • Οι μαθητές Λυκείου και ΕΠΑΛ, οι οποίοι θέλουν να θέσουν στέρεες βάσεις για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας